[Všem] Informace HUBRAM - podzim 2015

Roles: authenticated user

This is a MIME-formatted multipart message.

If you see this text it means that your e-mail software does not support MIME-formatted multipart messages.

You might want to consider changing your e-mail software to one that understands how to properly display MIME-formatted multipart messages.

--613637a1221bea1394333f96506a96b2
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 8bit

michal.mikl odeslal(a) tento e-mail ze stranek HuBraM.

Vážení HuBraMáci,

po vzoru přžedsedy ČSKN Jendy Kremláčka si dovoluji rozeslat hromadný
informační email na čelny sekce funkčního mapování mozku s několika
informacemi a novinkami.

V Brně se pořádá 11.-12.11.2015 vzdělávací workshop zaměřený
tentokrát nejen na fMRI, ale i na elektrofyziologii, simultánní měření
(zejména EEG-fMRI), difúzní traktografii a morfometrické metody.
Bližší informace jsou na webu HuBraM.cz

13.11.2015 Core-facilta MAFIL (Laboratoř multimodálního a funkčního
zobrazování) , CEITEC MU, pořádá od 9:00 do 12:00 setkání s uživateli
a den otevřených dveří. Během první části proběhnou prezentace
novinek v rámci CF MAFIL, prezentace a diskuse stran nabízených služeb a
možností přístupu ke službám CF pro interní i externí uživatele.
Během druhé části bude probíhat prohlídka laboratoří a možnost
přímo v laboratořích diskutovat s pracovníky CF MAFIL. Současní i
budoucí uživatelé jsou srdečně zváni. Pozvánka je přiložena na
HuBraM.cz v rámci upoutávky na vzdělávací workshop.

10.11.2015 bude CEITEC MU realizovat den otevřených dveří včetně
prohlídky laboratoří. Bližší informace hledejte na webu www.ceitec.cz
[1]. I během této akce bude možné krátce navštívit core-facilitu MAFIL
v rámci organizované prohlídky core facilit.

Příští rok tradičně proběhne Olomoucjý mezinárodní fMRI workshop
spojený s vzdělávacím workshopem v Brně. Rádi bychom brněnský
workshop realizovali s jedním hlavním tématem. Naší předběžnou
úvahou bylo srovnání 1,5T a 3T a prezentace novinek, které přináší
moderní přístroje. Přivítáme však nápady a podněty od všech členů
a příznivců HuBraM. Posílejte je, prosím, na email michal.mikl@email.cz
[2] nebo založte příspěvek na webu HuBraM.cz s podněty nejen na tuto
akci, ale i na další vzdělávací a popularizační aktivity sekce.

Příští rok by měly probhnout volby do rady sekce. Proto by bylo vhodné
v návaznosti na olomoucký workshop zrealizovat setkání členů HuBraM a
připravit nové volby, tak aby se nová rada mohla sejít při podzimním
sjezdu ČSKN.

V souvislosti se vznikem různých laboratoří zaměřených na
neurozobrazování či elektrofyziologický a behaviorální výzkum v
posledních letech by bylo žádoucí prezentovat existenci a možnosti
těchto laboratoří pro členy HuBraM, ale i pro širokou veřejnost
zabývající se danými tématy. Již před časem jsme se v radě sekce
domlouvali o podpoře takové propagační aktivity na webu HuBraM. Proto
bych chtěl vyzvat všechny členy, kteří jsou součástí takovýchto
laboratoří, aby se nebáli oslovit správce webu HuBram.cz stran
případné výpomoci a prezentovali popis laboratoře a možnosti služeb
či nabízených pro veřejnost a/nebo témata možné výzkumné psolupráce
na webu sekce HuBraM.

S pozdravem
Michal Mikl

[1] http://www.ceitec.cz
[2] mailto:michal.mikl@email.cz

---
Neodepisujte na tento e-mail, pro odpoved uzijte kontaktni formular daneho
uzivatele (michal.mikl).

--613637a1221bea1394333f96506a96b2
Content-Type: text/html; charset=UTF-8; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 8bit

michal.mikl odeslal(a) tento e-mail ze stranek HuBraM.

Vážení HuBraMáci,

po vzoru přžedsedy ČSKN Jendy Kremláčka si dovoluji rozeslat hromadný informační email na čelny sekce funkčního mapování mozku s několika informacemi a novinkami.

V Brně se pořádá 11.-12.11.2015 vzdělávací workshop zaměřený tentokrát nejen na fMRI, ale i na elektrofyziologii, simultánní měření (zejména EEG-fMRI), difúzní traktografii a morfometrické metody. Bližší informace jsou na webu HuBraM.cz

13.11.2015 Core-facilta MAFIL (Laboratoř multimodálního a funkčního zobrazování) , CEITEC MU, pořádá od 9:00 do 12:00 setkání s uživateli a den otevřených dveří. Během první části proběhnou prezentace novinek v rámci CF MAFIL, prezentace a diskuse stran nabízených služeb a možností přístupu ke službám CF pro interní i externí uživatele. Během druhé části bude probíhat prohlídka laboratoří a možnost přímo v laboratořích diskutovat s pracovníky CF MAFIL. Současní i budoucí uživatelé jsou srdečně zváni. Pozvánka je přiložena na HuBraM.cz v rámci upoutávky na vzdělávací workshop.

10.11.2015 bude CEITEC MU realizovat den otevřených dveří včetně prohlídky laboratoří. Bližší informace hledejte na webu www.ceitec.cz. I během této akce bude možné krátce navštívit core-facilitu MAFIL v rámci organizované prohlídky core facilit.

Příští rok tradičně proběhne Olomoucjý mezinárodní fMRI workshop spojený s vzdělávacím workshopem v Brně. Rádi bychom brněnský workshop realizovali s jedním hlavním tématem. Naší předběžnou úvahou bylo srovnání 1,5T a 3T a prezentace novinek, které přináší moderní přístroje. Přivítáme však nápady a podněty od všech členů a příznivců HuBraM. Posílejte je, prosím, na email michal.mikl@email.cz nebo založte příspěvek na webu HuBraM.cz s podněty nejen na tuto akci, ale i na další vzdělávací a popularizační aktivity sekce.

Příští rok by měly probhnout volby do rady sekce. Proto by bylo vhodné v návaznosti na olomoucký workshop zrealizovat setkání členů HuBraM a připravit nové volby, tak aby se nová rada mohla sejít při podzimním sjezdu ČSKN.

V souvislosti se vznikem různých laboratoří zaměřených na neurozobrazování či elektrofyziologický a behaviorální výzkum v posledních letech by bylo žádoucí prezentovat existenci a možnosti těchto laboratoří pro členy HuBraM, ale i pro širokou veřejnost zabývající se danými tématy. Již před časem jsme se v radě sekce domlouvali o podpoře takové propagační aktivity na webu HuBraM. Proto bych chtěl vyzvat všechny členy, kteří jsou součástí takovýchto laboratoří, aby se nebáli oslovit správce webu HuBram.cz stran případné výpomoci a prezentovali popis laboratoře a možnosti služeb či nabízených pro veřejnost a/nebo témata možné výzkumné psolupráce na webu sekce HuBraM.

S pozdravem
Michal Mikl

---
Neodepisujte na tento e-mail, pro odpoved uzijte kontaktni formular daneho uzivatele (michal.mikl).

--613637a1221bea1394333f96506a96b2--