10. letní škola matematické biologie

Vážení kolegové a příznivci data-analytických krás,

Dovolujeme si Vás pozvat na letošní letní školu matematické biologie, která se uskuteční od 9. do 12. září 2014 v nově zrekonstruovaném Kaprálově mlýně v lůně přírody nedaleko Ochoze u Brna. Letošní jubilejní 10. ročník letní školy bude věnován následujícímu ústřednímu tématu: "Analýza a zpracování obrazových dat v neurovědách --- Image Data Analysis and Processing in Neuroscience". Vedle lektorů z řad vyučujících IBA MU pro vás zajistí zajímavé přednášky a cvičení také odborníci z Fakultní nemocnice Brno, ze Středoevropského technologického institutu CEITEC, z pražské techniky ČVUT a dále také ze zahraničí: prof. Giovanni Montana z Velké Británie a Dr. René Mandl z Holandska.

Na letní škole budou vítáni posluchači z řad magisterských a doktorských studijních programů, kterým je blízká matematika, statistika, informatika nebo jakákoli jiná technická věda aplikovaná v oblasti biologie nebo medicíny. Pobytové náklady (ubytování a stravování po dobu konání letní školy) budou mít všichni studenti Masarykovy univerzity hrazeny z projektových prostředků projektu OPVK ESF Matematická biologie II. Kapacita posluchačů letní školy je omezená, a tak budou z řad registrovaných zájemců vybíráni přednostně studenti oboru matematické biologie. Ti však jistě celou kapacitu nevyčerpají, a proto je záhodno se pokusit na letní školu rozhodně registrovat. Předpokládá se, že vybraní posluchači letní školy budou vybaveni vlastními notebooky s nainstalovaným softwarem MATLAB (k dispozici je univerzitní licence) a několika potřebnými toolboxy – přesné instrukce zašleme včas všem registrovaným účastníkům. Důvodem jsou chystaná praktická cvičení znalostí a dovedností, kterých by se posluchači měli účastnit, a to nejvíce ve dvojicích. Součástí letní školy bude tradičně i studentská soutěž pod záštitou a s vypsanou odměnou ředitele IBA MU. Proto se prosím poraďte s vedoucími svých studentských prací (bakalářských, diplomních, disertačních) a neváhejte se do soutěže přihlásit.

Registrace účastníků (do 20. července 2014): http://www.iba.muni.cz/summer-school2014/index.php?pg=registrace. Kapacita letní školy je omezená, a proto je nutno registrovat se co nejdříve.

Odeslání soutěžního rozšířeného abstraktu přes on-line registrační systém do 20. července 2014: http://www.iba.muni.cz/summer-school2014/index.php?pg=soutez-studentu

Seznámení se s odborným programem letní školy: http://www.iba.muni.cz/summer-school2014/index.php?pg=program

Přehled lektorů z ČR a ze zahraničí: http://www.iba.muni.cz/summer-school2014/index.php?pg=prednasejici

Těšíme se na viděnou v Kaprálově mlýně.

Za organizátory 10. letní školy s pozdravem

DANIEL SCHWARZ
------------------------------------------------
Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.
Masaryk University
Institute of Biostatistics and Analyses
Kamenice 3
625 00  Brno
Phone nr.: +420 549492854
Cell nr.: +420 604996753
Web: www.iba.muni.cz