Den otevřených dveří Laboratoře multimodálního a funkčního zobrazování

Zveme všechny zájemce o neurovědní výzkum s využitím
metod neurozobrazování a funkčního mapování mozku na den otevřených dveří
Laboratoře multimodálního a funkčního zobrazování (MAFIL), která je jednou z tzv.
sdílených laboratoří (core-facilities) vybudovaných na Masarykově univerzitě
v rámci projektu CEITEC.

Tento den otevřených dveří, který proběhne 27. 9. 2017 od 14:00, bude připraven speciálně pro
potenciální zájemce o využití laboratoře
MAFIL, pro
možné dobrovolníky na vědeckých studiích a pro studenty vysokých škol, kteří se
zajímají o neurovědy, zobrazovací metody apod. Návštěvníci se budou moci zeptat
přímo v laboratořích na vše, co je zajímá, prohlédnout si naše laboratoře,
seznámit se s aktuálními výzkumy, dovědět se něco o fungování výzkumné
infrastruktury Czech-BioImaging v oblasti medicínského zobrazování a získat
kontakty pro případné budoucí spolupráce.

V každou celou hodinu proběhne (14:00, 15:00, 16:00)
krátké úvodní slovo o činnostech a zaměření sdílené laboratoře, na prohlídku lze ale přicházet i průběžně.

Pro přibližný odhad počtu návštěvníků prosíme zájemce o
nezávaznou registraci na
https://www.ceitec.cz/den-otevrenych-dveri-neurovedni-laboratore-mafil/t3097