Leden 2012

Návod pro práci se soubory (Správce souborů)

Stručné představení správce souborů

V levém navigačním menu naleznete položku správce souborů, která vede do složky http://hubram.cz/files (můžete používat přímý odkaz tam), kde je k dispozici adresářová struktura share/users a dále (použit systém webfm). Nové soubory se do aktuální složky (jejíž obsah je zobrazen v pravé části okna) nahrávají pomocí File Upload. Jedinou atypickou věcí je zde kontextové menu vyvolané PRAVÝM myšítkem, to jest ležícím na opačné straně myši než by jeden při prohlížení internetu čekal. Při kliknutí v levém adresářovém stromu můžete přidat adresář nebo vyhledávat, vpravo je možností více - adresáře lze mazat, přejmenovat. U souborů je možností ještě více - prohlížení metadat (například rozlišení obrázků), stažení souboru, a nastavení přístupovým práv (viz níže).